مدل‌ها

كارت‌های حافظه

مرتب بر اساس :
بیشترین فروش |
آخرین‌ها |
پرطرفدارها |
قيمت |
امتیاز

SanDisk CF Extreme 64GB / 120 (MB/s) / 800X (cde:3127)a
قیمت ۲,۷۹۰,۰۰۰ ریال

SanDisk CF Extreme 16GB / 120 (MB/s) / 800X (cde:2729)a
قیمت ۱,۴۹۰,۰۰۰ ریال

SanDisk CF Ultra 32GB / 50(MB/s) / 333X (cde:2334)a
SanDisk CF Ultra 16GB / 50(MB/s) / 333X (cde:2333)a
SanDisk CF Ultra 8GB / 50(MB/s) / 333X (cde:2335)a
Microdia XTRA ELITE CF 16GB / 160(MB/s) / 1066X (cde:2009)a
قیمت ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال

Microdia XTRA PRO CF 32GB /120(MB/s) / 800X (cde:2008)a
قیمت ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

Microdia XTRA PRO CF 16GB / 120(MB/s) / 800X (cde:2007)a
قیمت ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال

Microdia XTRA Plus CF 32GB / 75(MB/s) / 500X (cde:2006)a
قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

Microdia XTRA Plus CF 16GB / 75(MB/s) / 500X (cde:2005)a
قیمت ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال

Microdia XTRA Plus CF 8GB / 75 (MB/s) / 500X (cde:2004)a
قیمت ۶۰۰,۰۰۰ ریال

SanDisk CF Extreme Pro 32 GB / 160(MB/s) / 1067X (cde:1958)a
قیمت ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال

Sandisk CF Extreme 32GB / 120 (MB/s) - 800X (cde:1960)a
قیمت ۱,۷۹۰,۰۰۰ ریال

Sandisk CF Extreme 8GB / 60(MB/s) / 400X (cde:2142)a
SanDisk CF Extreme Pro 16 GB / 160(MB/s) / 1067X (cde:1203)a
قیمت ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

SanDisk CF Extreme Pro 16GB / 90(MB/s) / 600X (cde:0315)a
SanDisk CF Extreme 32 / 60(MB/s) / 400X (cde:0312)a
SanDisk CF Extreme 16GB / 60(MB/s) / 400X (cde:0311)a
SanDisk CF Ultra 16GB / 30(MB/s) / 200X (cde:0314)a
SanDisk CF Ultra 8GB / 30(MB/s) / 200X (cde:2144)aصفحه اصلی راهنمای خرید عضویت در وب سایت تعداد آيتم‌ها: ۰
بر اساس ماده 23 قانون حمایت حقوق مولفان، کلیه آثار ارائه شده در سایت با مجوز از صاحب امتیاز اثر می باشد.

جستجو

جستجو در محصولات