كارت‌های حافظه

لطفا یک محصول را انتخاب کنید:
   
عنوان محصول  SanDisk SD 64GB Extreme 45MB/S 300X (cde:1200)a 
Brand  SD Memory کارت های حافظه SD 
مدل  Sandisk 
توضيحات  کلاس 10 
نظر مدیر   
امتیاز مدیر  10 
قيمت  SDHC 
فرمت  45 مگابایت در ثانیه معادل 300x 
سرعت خواندن  45 مگابایت در ثانیه معادل 300x 
سرعت ذخیره  64 مگابایت 
ظرفيت  ۰ ریال