كارت‌های حافظه

لطفا یک محصول را انتخاب کنید:
   
عنوان محصول  Microdia XTRA ELITE CF 16GB / 160(MB/s) / 1066X (cde:2009)a 
Brand  کارت های حافظه CF 
مدل  Microdia CF 
توضيحات 

سرعت فوق العاده

دارای قابلیت UDMA 7

انتخاب ایده آل کاربران حرفه ای  

 
نظر مدیر   
امتیاز مدیر  10 
قيمت  CF 
فرمت  160 مگابایت در ثانیه معادل 1066X 
سرعت خواندن  160 مگابایت در ثانیه معادل 1066X 
سرعت ذخیره  16 گیگابایت 
ظرفيت  ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال