كارت‌های حافظه

لطفا یک محصول را انتخاب کنید:
   
عنوان محصول  SanDisk CF Ultra 16GB / 50(MB/s) / 333X (cde:2333)a 
Brand  کارت های حافظه CF 
مدل  Sandisk 
توضيحات   
نظر مدیر   
امتیاز مدیر  10 
قيمت  CF 
فرمت  حداکثر 50 مگابیت در ثانیه معادل 333x 
سرعت خواندن  حداکثر 50 مگابیت در ثانیه معادل 333x 
سرعت ذخیره  16 گیگابایت 
ظرفيت  ۰ ریال