كارت‌های حافظه

لطفا یک محصول را انتخاب کنید:
   
عنوان محصول  SanDisk SD32GB Extreme 60MB/S 400X (cde:3132)a 
Brand  SD Memory کارت های حافظه SD 
مدل  Sandisk 
توضيحات   
نظر مدیر   
امتیاز مدیر  10 
قيمت  SDHC CLASS10 
فرمت  60 مگابیت در ثانیه معادل 400X 
سرعت خواندن  40 مگابیت در ثانیه معادل 300X 
سرعت ذخیره  32 گیگابایت 
ظرفيت  ۰ ریال