كارت‌های حافظه

لطفا یک محصول را انتخاب کنید:
   
عنوان محصول  SanDisk Micro SDHC 16 GB 80MB/S 533X (cde:3125)a 
Brand  SD Memory کارت های حافظه SD 
مدل  Sandisk 
توضيحات   
نظر مدیر   
امتیاز مدیر  10 
قيمت  Micro SDHC CLASS 10 
فرمت  80 مگابیت در ثانیه معادل 533X 
سرعت خواندن  80 مگابیت در ثانیه معادل 533X 
سرعت ذخیره  16 گیگابایت 
ظرفيت  ۰ ریال