كارت‌های حافظه

لطفا یک محصول را انتخاب کنید:
   
عنوان محصول  SanDisk CF Extreme 64GB / 120 (MB/s) / 800X (cde:3127)a 
Brand  کارت های حافظه CF 
مدل  Sandisk 
توضيحات   
نظر مدیر   
امتیاز مدیر  10 
قيمت  CF 
فرمت  120 مگابیت در ثانیه معادل 800X 
سرعت خواندن  120 مگابیت در ثانیه معادل 800X 
سرعت ذخیره  64 گیگابایت 
ظرفيت  ۲,۷۹۰,۰۰۰ ریال