كارت‌های حافظه

لطفا یک محصول را انتخاب کنید:
   
عنوان محصول  SanDisk SD64GB Extreme 60MB/S 400X (cde:3515)a 
Brand  SD Memory کارت های حافظه SD 
مدل  Sandisk 
توضيحات  کلاس 10 
نظر مدیر   
امتیاز مدیر  10 
قيمت  SDXC 
فرمت  60 مگابایت در ثانیه معادل 400x 
سرعت خواندن  60 مگابایت در ثانیه معادل 400x 
سرعت ذخیره   
ظرفيت  ۰ ریال