كارت‌های حافظه

لطفا یک محصول را انتخاب کنید:
   
عنوان محصول  SanDisk Micro SDXC 64 GB 80MB/S 533X (cde:3514)a 
Brand  SD Memory کارت های حافظه SD 
مدل  Sandisk 
توضيحات   
نظر مدیر   
امتیاز مدیر  10 
قيمت  Micro SDXC 
فرمت  80 مگابایت در ثانیه معادل 533X 
سرعت خواندن  80 مگابایت در ثانیه معادل 533X 
سرعت ذخیره  64 گیگابایت 
ظرفيت  ۰ ریال