كارت‌های حافظه

لطفا یک محصول را انتخاب کنید:
   
عنوان محصول  SanDisk Micro SDXC 64 GB 95MB/S 633X (cde:3517)a 
Brand  SD Memory کارت های حافظه SD 
مدل  Sandisk 
توضيحات   
نظر مدیر   
امتیاز مدیر  10 
قيمت  Micro SDXC 
فرمت  95 مگابایت در ثانیه معادل 633X 
سرعت خواندن  95 مگابایت در ثانیه معادل 633X 
سرعت ذخیره  64 گیگابایت 
ظرفيت  ۱,۸۴۰,۰۰۰ ریال