كارت‌های حافظه

لطفا یک محصول را انتخاب کنید:
   
عنوان محصول  SD 16GB 90 MB/S 600X (cde:3875)a 
Brand  SD Memory کارت های حافظه SD 
مدل  Sandisk 
توضيحات   
نظر مدیر   
امتیاز مدیر  10 
قيمت  SDXC 
فرمت  90 مگابایت در ثانیه معادل 600x 
سرعت خواندن  90 مگابایت در ثانیه معادل 600x 
سرعت ذخیره   
ظرفيت  ۸۰۰,۰۰۰ ریال