كارت‌های حافظه

لطفا یک محصول را انتخاب کنید:
   
عنوان محصول  کارت حافظه SD 128GB 633X 
Brand  SD Memory کارت های حافظه SD 
مدل  Sandisk 
توضيحات   
نظر مدیر   
امتیاز مدیر  10 
قيمت   
فرمت   
سرعت خواندن   
سرعت ذخیره   
ظرفيت  ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال