كارت‌های حافظه

لطفا یک محصول را انتخاب کنید:
   
عنوان محصول  SanDisk CF Ultra 8GB / 30(MB/s) / 200X (cde:2144)a 
Brand  کارت های حافظه CF 
مدل  Sandisk 
توضيحات   
نظر مدیر   
امتیاز مدیر  10 
قيمت  Compact Flash 
فرمت  30 MB/S 
سرعت خواندن  15 MB/S 
سرعت ذخیره  8 گیگابایت 
ظرفيت  ۰ ریال