كارت‌های حافظه

لطفا یک محصول را انتخاب کنید:
   
عنوان محصول  SanDisk CF Extreme 32 / 60(MB/s) / 400X (cde:0312)a 
Brand  کارت های حافظه CF 
مدل  Sandisk 
توضيحات 

دارای قابیلت UDMA

مناسب برای فیلمبرداری با فرمت HD 1080

 
نظر مدیر   
امتیاز مدیر  10 
قيمت  CF 
فرمت  60 مگابایت در ثانیه معادل 400x 
سرعت خواندن  60 مگابایت در ثانیه معادل 400x 
سرعت ذخیره  32 گیگابایت 
ظرفيت  ۰ ریال