گارانتی 15 ماهه طلایی نورنگار

Bime-Va-Garanti-Card_1

شرایط گارانتی طلایی:

• هنگام دریافت کالا محتویات آن را بدقت کنترل نمایید ، بدیهی است هرگونه کسری لوازم پس از تحویل کالا شامل گارانتی نخواهد بود .

• عملکردهای اصلی دستگاه را (تا جایی که مقدور است) هنگام خرید، آزمایش نمایید تا از صرف وقت و هزینه مجدد پرهیز شود.

• ارائه اصل کارت گارانتی جهت برخورداری از خدمات الزامی است.

• لوازم جانبی (کارت حافظه، شارژر، باتری و ...) مشمول گارانتی طلایی نمی‌باشد.

• فــــروشگاه یا فروشنده، مسئول سرویـــــس و تعمیر کالا نمی باشد.

• هزینه رفت و برگشت کالا بر عهده مشتری می باشد.

موارد تحت پوشش گارانتی طلایی:

• ضربه و شکست فیزیکی، القاء الکتریکی، اتصال کوتاه، نوسان ولتـاژ برق آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار، سوختگی، نیم‌سوز شدن، دودزدگی و زنگ زدگی.

• حوادث طبیعی نظیر طوفان، سیل و طغیان رودخانه. (ارائه بدنه دستگاه در خصوص این بند الزامی است)

• در صـورت عدم امکان تعمیر دستگاه، پـس از کسـر فرانشیز و هزینه استهلاک، مبلغ باقی‌مانده برای دارنده کالا ذخیره می‌گردد.

فرانشیز و نحوه اجرا:

فرانشیز هر دستگاه غیــر قابــل تعمیـر در طی ماه اول به میزان 20 درصـد ارزش دستگاه و به ازاء هر ماه 1.5 درصد، هزینه استهلاک محاسبه می‌گردد.

موارد نقض و عدم پوشش گارانتی طلایی:

• دستگاه هایی که توسط افراد غیر متخصص باز یا دستکاری شده اند.

• عدم مطابــقت نــام کالا و شماره سریال منــدرج در کارت گارانتـی با اطلاعـات روی دستگاه و تغییر یا مخدوش بودن آنها.

• هرگونـــه آسیب رسیدن به دستـــگاه به شرطی‌که اختلال در صحت عملکــرد دستگاه ایجاد نگردد، شامل گارانتی طلایی نخواهد بود.

نکته مهم: فقط مرکز خدمات نورنگار صلاحیت تشخیص موارد بالا را دارد

اهداف این گارانتی محدود بوده و نورنگار مسئول جبران خسارات ناشی از نقض آشکار مفاد گارانتی یا گارانتی منقضی شده نمی‌باشد.جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.noornegar.com مراجعه و انتقاد یا پیشنهاد خود را به پست الکترونیک Info@noornegar.com ارسال نمایید. لطفــا تـوجــه فرماییــد نــام کالا و شمـــاره سریــال درج شـــده در کارت گارانتــی با دستگاه مطابقت داشته باشند.

گارانتی 24 ماهه نورنگار

Garanty-Card_1

شرایط گارانتی:

• هنگام دریافت کالا محتویات آن را بدقت کنترل نمایید، بدیهی است هرگونه کسری لوازم پس از آن شامل گارانتی نخواهد بود.

• عملکردهای اصلی دستگاه را (تا جایی که مقدور است) هنگام خرید، آزمایش نمایید تا از صرف وقت و هزینه مجدد پرهیز شود.

• ارائه اصل کارت گارانتی جهت برخورداری از خدمات الزامی است.

• لوازم جانبی (کارت حافظه، شارژر، باتری و ...) مشمول این گارانتـــی نمی باشد.

• فــــروشگاه یا فروشنده، مسئول سرویـــــس و تعمیر کالا نمی باشد.

• هزینه رفت و برگشت کالا بر عهده مشتری می باشد.

موارد تحت پوشش گارانتی:

• ارتقاء میان‌افزار

• اشکالات و ایرادات مربوط به خط تولید

• خدمات تمیز کردن حسگر

• سرویس دوره‌ای دوربین

موارد نقض و عدم پوشش گارانتی:

• ضربه و شکست فیزیکی، القاء الکتریکی، اتصال کوتاه، نـوسان ولتــاژ بـــرق، آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سوختگی، نـیم سوز شــدن، دود زدگی، زنگ زدگی.

• حوادث طبیعی نظیر طوفان، سیل و طغیان رودخانه.

• ورود عوامل محیطی مانند خاک، شن، ماسه، آب و ...

• دستگاه هایی که توسط افراد غیر متخصص باز یا دستکاری شده اند.

• عدم مطابقت نام کالا و شماره سریال مندرج در کارت گارانتی با اطلاعات روی دستگاه و تغییر یا مخدوش بودن آنها.

نکته: فقط مرکز خدمات مجاز صلاحیت تشخیص موارد بالا را دارد

اهداف این گارانتی محدود بوده و نورنگار مسئول جبران خسارات ناشی از نقض آشکار مفاد گارانتی یا گارانتی منقضی شده نمی‌باشد.

نکته: برای برخورداری از پوشش کامل موارد خارج از گارانتی می‌توانید

با پرداخت هزینه تقاضای صدور کارت گارانتی طلایی (بیمه نامه) نمایید

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.noornegar.com مراجعه و انتقاد یا پیشنهاد خود را به پست الکترونیک Info@noornegar.com ارسال نمایید. لطفــا تـوجــه فرماییــد نــام کالا و شمـــاره سریــال درج شـــده در کارت گارانتــی با دستگاه مطابقت داشته باشند.صفحه اصلی راهنمای خرید عضویت در وب سایت تعداد آيتم‌ها: ۰
بر اساس ماده 23 قانون حمایت حقوق مولفان، کلیه آثار ارائه شده در سایت با مجوز از صاحب امتیاز اثر می باشد.

جستجو

جستجو در محصولات