واژه نامه عمومی
ضریب پوششی، اندازه دیودهای حساس به نور در هر پیکسل را نشان می‌دهد. از آن جایی که باید در اطراف هر پیکسل اجزای الکترونیکی بیشتری وجود داشته باشد، این ضریب پوششی نسبتا کوچک خواهد شد. این حالت به ویژه در حس‌گر‌هایی با پیکسل فعال که مداربندی الکترونیکی پیکسل‌های آن‌ها بیشتر است شدیدتر خواهد بود. به همین خاطر، مجموعه‌ای از میکرولنزها در بالای حس‌گر در نظر گرفته شده تا به این ترتیب، مسئله کوچک‌ بودن ضریب پوششی تا اندازه‌ای جبران شود.


صفحه اصلی راهنمای خرید عضویت در وب سایت تعداد آيتم‌ها: ۰
بر اساس ماده 23 قانون حمایت حقوق مولفان، کلیه آثار ارائه شده در سایت با مجوز از صاحب امتیاز اثر می باشد.

جستجو

جستجو در محصولات