واژه نامه عمومی

تفکیک پذیری

تفکیک پذیری یک تصویر دیجیتال همان تعداد پیکسل های تشکیل دهنده آن می باشد . بعنوان مثال یک تصویر 5 مگاپیکسل بطور نرمال دارای 1920×2560 پیکسل بوده که حاصلضرب آن 4/195/000 می باشد . هنگام نمایش این عدد به 5 میلیون پیکسل تقریب می شود . 
صفحه اصلی راهنمای خرید عضویت در وب سایت تعداد آيتم‌ها: ۰
بر اساس ماده 23 قانون حمایت حقوق مولفان، کلیه آثار ارائه شده در سایت با مجوز از صاحب امتیاز اثر می باشد.

جستجو

جستجو در محصولات