واژه نامه عمومی

عکسبرداری با فاصله زمانی

دوربین هایی که این قابلیت را دارند می توانند در یک بازه زمانی مشخص تعداد معینی عکس گرفته یا با فاصله زمانی بین هر عکس به عکسبرداری بپردازند . این قابلیت یا بطور مستقیم درون دوربین وجود داشته یا از طریق دستگاه کنترل راه دور امکان پذیر است .

برای عکسبرداری از پدیده هایی که بطور بطئی رخ می دهند همانند باز شدن تدریجی یک گل از این قابلیت استفاده می شود .
صفحه اصلی راهنمای خرید عضویت در وب سایت تعداد آيتم‌ها: ۰
بر اساس ماده 23 قانون حمایت حقوق مولفان، کلیه آثار ارائه شده در سایت با مجوز از صاحب امتیاز اثر می باشد.

جستجو

جستجو در محصولات